Chuyển nhượng sáng 21/10: Juventus đã sẵn sàng bán Dybala

Chuyển nhượng sáng 21/10: Juventus đã sẵn sàng bán Dybala

Loading...